De focus ligt op werkelijk oplossen en kosten zo laag mogelijk houden

Bodemsanering is een complex proces. De keuze om wel of niet te saneren en op welke manier hangt van veel factoren af. Denk hierbij aan de prijs, de functie van de bodem en de ernst van de vervuiling om er maar eens een paar te noemen. Talpa Underground is bekend met de hele gang van zaken we ontzorgen, adviseren en zijn bovenal onafhankelijk.

Bodemsanering

Wanneer is bodemsanering nodig?

Als uit bodemonderzoek blijkt dat uw bodem sterk verontreinigd is, hoeft u nog niet altijd direct te saneren. Als er risico’s zijn, u het gebruik van de grond wilt wijzigen of verkopen dan komt bodemsanering om de hoek kijken. Talpa Underground helpt u door dit hele proces. We schatten de risico’s in, bereiden het onderzoek voor, begeleiden het traject en geven aan wat de kosten voor de sanering zijn. We brengen een advies uit maar de keuze om uiteindelijk te saneren, is aan u.

Subsidie aanvragen

Voor saneringen zijn subsidies beschikbaar. Het is belangrijk dat u op tijd uw aanvraag indient als u van plan bent om een sanering uit te voeren. Talpa Underground verzorgt indien gewenst de subsidieaanvraag. Samen met u stellen we de aanvraag op en bekijken we of en hoeveel subsidie u kunt verkrijgen.

Bodem & Vastgoed

Een gezonde bodem als onderdeel van uw vastgoed

De bodem is een belangrijk onderdeel van uw vastgoed. Regelmatig wordt bij vastgoed gedacht in termen van vierkante meters. Echter de bodem is driedimensionaal en juist in de diepte kan verontreiniging aanwezig zijn. Wanneer u inzicht heeft in deze verontreiniging dan zijn er meer mogelijkheden om uw vastgoed te beheren.

Kosten

Een spoedige sanering op grond van de Wet Bodembescherming is een risico. Maar als u op termijn gaat verbouwen of verkopen dan is nadenken over een bodemsanering een verstandige keuze. Talpa Underground denkt mee over de risico’s en de bijbehorende kosten. En wij kunnen, ook op basis van beperkte informatie, aangeven wat de kosten van een eventuele sanering zijn. Deze kosteninschatting is belangrijk. Niet alleen voor u maar ook voor financiers. Onzekerheden drukken we uit in geld en onderzoek is een middel om onzekerheden te verkleinen en de kosten beter in beeld te krijgen. Zo heeft u vanaf het begin houvast, neemt u weloverwogen beslissingen en werken we samen naar een scenario dat u het beste past.

Solid Ground

Wij zijn overtuigd van onze aanpak, kennis én kunde. Daarom zijn wij ook bereid uw vastgoed over te nemen wanneer dit verontreinigd is. Met het concept Solid Ground hebben wij al acht jaar ervaring m.b.t. het risicodragend uitvoeren van saneringen en het herontwikkelen van verontreinigde terreinen. We doen dit samen met een financier en een projectontwikkelaar. Dus als u niet wilt dat de kosten voor de baten uitgaan, dan kunt u ook direct uw vastgoed aanbieden. Talpa Underground denkt graat met u mee.

In Situ Sanering

Beperkte verstoring van de bodem tijdens sanering

In situ saneren, is als het wassen van uw jas terwijl u die nog aanheeft. De bedrijfsvoering gaat door terwijl de bodemkwaliteit wordt verbeterd. Doordat in situ technieken met een beperkte verstoring van de bodem wordt ingezet, blijft de bodemopbouw en structuur behouden. De bodem wordt bereikt zonder deze te roeren of te ontgraven er is dus zo min mogelijk ingreep in de omgeving. In situ sanering is vooral geschikt voor locaties waar obstakels zijn zoals gebouwen, wegen of kabels en leidingen. Of wanneer een verontreiniging erg diep zit.

Ervaring

Met ruim 17 jaar ervaring op het gebied van in situ saneringen weet Talpa Underground hoe een afweging gemaakt moet worden. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde techniek. De locatie en de lokale bodem bepalen wat de mogelijkheden zijn en in situ sanering is één van die mogelijkheden.

>> Kijk hier voor verschillende In Situ saneringstechnieken

Projectmanagement

Projectmanagement van kop tot staart

Voorbereiden, ontwerpen en het uitvoeren van projecten. Als het gaat over bodemverontreiniging dan gaat het over onderzoek, het opstellen van een sanerings- en uitvoeringsplan, de uitvoering van een sanering, begeleiden van de sanering én monitoren naderhand. Talpa Underground be- geleidt u door dit hele proces. We zetten onze jarenlange ervaring in en werken van achter naar voren. De kosten van de sanering worden op voorhand geschat, daarna volgt een goed onderbouwd en genuanceerd onderzoek, vervolgens stellen we een plan op waarbij we rekening houden met de wensen van de eigenaar. Dankzij deze werkwijze weet u vanaf meet af aan waar u aan toe bent en komt u niet voor onnodige verrassingen te staan.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust, wij nemen snel contact met u op. Meteen een afspraak maken kan ook. We komen graag voor een oriënterend gesprek bij u langs.

© 2018 – Talpa Underground