Talpa betekent mol en Underground is de arena.

Eerlijk, integer en onafhankelijk zijn belangrijke waarden voor Talpa Underground, zo niet dé belangrijkste. Het vinden van de juiste oplossing gebiedt dat elke richting een optie moet zijn.

Ir. Arno Peene
Bodem Specialist

Talpa betekent mol en Underground is de arena. De Bodem is het fundament, de basis van ons werkveld. Talpa Underground is gespecialiseerd in monodisciplinaire projecten als grond- en waterproblemen en in multidisciplinaire projecten als stedelijke ontwikkelingen. Talpa’s werkwijze is pragmatisch en realistisch. We zijn betrokken bij het gehele proces, denken mee in de planfase, kennen de wetten en regelgeving als onze broekzak en ontwerpen oplossingen die werkelijk te realiseren zijn. Waarbij het altijd de uitdaging is om de uitvoering in het veld te integreren in andere activiteiten om zo de kosten zo laag mogelijk te houden.

  • 20 jaar ervaring
  • Pragmatisch & realistisch
  • Onafhankelijk
  • Kostenbesparende oplossingen

20 jaar ervaring

Talpa Underground heeft maar liefst 20 jaar ervaring met bodemverontreiniging, waarvan 17 jaar bij een aannemer waar een schat aan kennis is opgedaan. Voor bodemsanering bestaan diverse methoden en technieken. De keuze en uitvoering hangen van vele factoren af zoals de plaats, de aard en de ernst van de vervuiling. De diverse typen saneringen zijn ons bekend evenals het werken in uitdagende omgevingen. Denk hierbij aan milieus als de petrochemie, spooremplacementen en binnensteden. Maar ook het werken in multidisciplinaire kringen is ons bekend. In dergelijke omgevingen is het saneren een onderdeel van een groter geheel.

Pragmatisch & realistisch

Pragmatisch werken daar staan we voor. Vooraf wordt een haalbaar doel gedefinieerd dat naar redelijkheid binnen de gestelde eisen bereikt wordt. De uitdaging in deze zit in de omgeving waar binnen het doel gerealiseerd moet worden en de beschikbare middelen die voor handen zijn.

Onafhankelijk

Eerlijkheid, integriteit en onafhankelijkheid zijn belangrijke waarden voor Talpa Underground, zo niet dé belangrijkste. Het vinden van de juiste oplossing gebiedt dat elke richting een optie moet zijn. We verkennen de mogelijkheden zonder vooringenomenheid, dat is een belangrijk uitgangspunt. Anders doe je al gauw wat je deed en krijg je wat je kreeg.

Kostenbesparende oplossingen

Moet er snel iets gebeuren of is er tijd? Wordt er in het kader van een ontwikkeling al ontgraven of is de bodem te slap om op te bouwen? Voor sommige problemen kun je samen één oplossing bedenken. Dat vraagt om kennis van meer dan alleen verontreiniging, en de kwaliteit om samen te werken met andere disciplines. Dat maakt het werk niet alleen interessanter, het geeft vooral de kans om kostenbesparingen te realiseren. Daar ligt onze kracht en onze meerwaarde, daar maakt Talpa Underground hét verschil.

Contact

Wilt u meer informatie? Bel of mail gerust, wij nemen snel contact met u op. Meteen een afspraak maken kan ook. We komen graag voor een oriënterend gesprek bij u langs.

© 2018 – Talpa Underground